جدید ترین اشعار عاشقانه نسرین بهجتی
 

 

آدم های مهربان در مقابل خوبی های یک طرفه شان
هرگز احساس حماقت نمی کنند 
چون خوب بودن برای آن ها عادت شده ، 
هرگز به آدم های مهربان زخم نزنید
چون گوشه قلب خدا زخمی می شود ...

" نسرین بهجتی "

— با ‏‎Baharak Afkhami‎‏ و ‏‎‎۴ others‎‎‏.
‎A user's photo.‎
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۴ساعت 2:36  توسط نسرین بهجتی  | 

 

 

Do not be afraid of the cloudbursts


when god's hand 


is the umbrella above your head

 

.Nasrin Behjati

 
 از رگبار نترس
 
وقتی دست خدا
 
 
چتر بالای سر توست
 
 
‎A user's photo.‎
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۴ساعت 2:30  توسط نسرین بهجتی  | 

 

‏‎مادر فرشته ای است  که همیشه در دسترس است
 
حتی اگر در گور خفته باشد ....
 
دلنوشته ای از نسرین بهجتی 
 
‎A user's photo.‎
+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۴ساعت 13:29  توسط نسرین بهجتی  | 

 

 

وقت تنگ است و فروردین نزدیک 


باید آسمان را گردگیری کنم 


خانه را دل تکانی کنم 


جامه نو بر تن دنیا کنم 


گلهای فرش را آبیاری کنم 


مشتی گندم در کف دستانم سبز کنم 


نامه ای به خدا بنویسم


مرخصی والدین در گور خفته ام را 


وقت سال تحویل از خدا بگیرم 


آه چقدر کارهای نیمه تمام خوب دارم 


وقت تنگ است و فروردین نزدیک

( نسرین بهجتی )

عکس ‏‎Nasrin Behjati II‎‏
+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 9:24  توسط نسرین بهجتی  | 

 

مرخصی مادر 

 

کاش خدا به مادران در گور خفته یک روز مرخصی میداد


وقتی که دلت از زمین و زمان می گرفت 


تمام قرارهایت را لغو می کردی


پیراهن کودکی ات را در چمدانت می انداختی


و به سویش پر می گشودی


آنجا که چایی ات سرد می شود و دلت گرم خانه مادر است


دلم گپ ریز ریز


استکان استکان چای با طعم گس کودکیم را می خواهد 


باید نزدیک سال تحویل برای خدا نامه ای بنویسم

( نسرین بهجتی )

‎'‎کاش خدا به مادران در گور خفته یک روز مرخصی میداد
وقتی که دلت از زمین و زمان می گرفت 
تمام قرارهایت را لغو می کردی
پیراهن کودکی ات را در چمدانت می انداختی
و به سویش پر می گشودی
آنجا که چایی ات سرد می شود و دلت گرم خانه مادر است
دلم گپ ریز ریز
استکان استکان چای با طعم گس کودکیم را می خواهد 
باید نزدیک سال تحویل  برای خدا نامه ای بنویسم 

( نسرین بهجتی  )‎'‎
+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 9:19  توسط نسرین بهجتی  | 

 

 

I am filled with the poison of the bad memories of yesterday


Become my panacea 


Only one breath remains to the spring

 
Nasrin Behjati


‎'I am filled with the poison of the bad memories of yesterday
Become my panacea 
Only one breath remains to the spring 
Nasrin Behjati'‎
+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 1:30  توسط نسرین بهجتی  | 

 

 

 

When Esfand * reaches its end 


The neighbors 


continually ask my mother 


Bibi 


Bibi darling 


when would the traveling guests for the new year arrive ?

 

And my mother 


loves this question very much 


* the last month of the Iranian calendar 


Nasrin Behjati مترجم علیرضا سلیمانی امریکا


‎'‎When Esfand * reaches its end 
The neighbors 
continually ask my mother 
Bibi 
Bibi darling 
when would the traveling guests for the new year arrive ?
And my mother 
loves this question very much 
* the last month of the Iranian calendar 
Nasrin Behjati  مترجم علیرضا سلیمانی امریکا‎'‎

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 1:23  توسط نسرین بهجتی  | 

 

 

 

‏‎Dariush Banakar‎‏ با ‏‎Alireza Soleimani‎‏ و ‏‎‎۲ others‎‎‏ بود.
 
عکس ‏‎Dariush Banakar‎‏

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم اسفند ۱۳۹۳ساعت 18:31  توسط نسرین بهجتی  | 

 

 زندگی را ورق بزن 

 

‏‎
 
 
عکس ‏‎Dariush Banakar‎‏

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم اسفند ۱۳۹۳ساعت 18:19  توسط نسرین بهجتی  | 

 

 


Do not strike the match


my house is damp with rain in Esfand *


It won't burn ...


It won't burn ...


The house that is awaiting 


the new year celebrations and the aroma of the orange blossoms 


Won't burn !


* Iranian month corresponding to March

 

مترجم نازنین برادرم از امریکا علیرضا سلیمانی

‎'‎---
Do not strike the match
my house is damp with rain in Esfand *
It won't burn ...
It won't burn ...
The house that is awaiting 
the new year celebrations and the aroma of the orange blossoms 
Won't burn !
* Iranian month corresponding to March 

مترجم نازنین برادرم از امریکا علیرضا سلیمانی‎'‎

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم اسفند ۱۳۹۳ساعت 17:56  توسط نسرین بهجتی  |